Digitalisera era fullmäktigemöten med Quickchannels voteringssystem

Förenkla, effektivisera och hantera era fullmäktigemöten och årsstämmor digitalt med Quickchannels etablerade voteringssystem.

Från analoga till digitala fullmäktigemöten

Quickchannel har digitaliserat fullmäktigemöten i Sverige sedan 2005 genom både broadcast,  streaming, votering och möteshantering. Historiskt sett så utvecklade vi produkter åt kommuner och landsting för att göra de politiska mötena och besluten mer tillgängliga för intressenter och medborgare. Vi utvecklade då webb-tv lösningar för att sända fullmäktigemöten både live och on-demand. Livesändningarna var viktiga för att tillgängliggöra informationen för alla, oavsett om man deltog fysiskt eller på distans. Att kunna ta del av webbsändningarna i efterhand (on-demand) var också viktigt för att tillgängliggöra informationen åt intressenter som inte hade möjlighet att delta live utan behövde kunna se sändningen när tiden passade dem. On-demand lösningen användes flitigt av såväl medborgare som av journalister och tjänstemän inom den egna organisationen för att följa debatten och besluten som togs under fullmäktigemötet. Viktigt för att göra både live och on-demand sändningarna effektiva var att det behövde vara enkelt att navigera mellan olika talare och ärenden, att tittarna kunde se delade presentationer och att dem kunde följa debatten i både bild och ljud. 

Några år senare arbetade vi vidare med våra kommun- och landstingskunder för att ta fram en webbapplikation för närvarohantering, votering och debatt vilket senare utvecklades till ett fullskaligt möteshanterings- och voteringssystem som idag används av tusentals politiker varje månad. Nyckeln för att skapa ett välfungerande, användbart och effektivt system var att det behövde fungera på både datorer, läsplattor och mobiler oavsett fabrikat, att det var användarvänligt, säkert och tillgänglighetsanpassat, samt att det inte behövde ställas krav på nedladdningar. 

Under 2020 när den globala Covid-19 pandemin förändrade förutsättningarna för hur de politiska mötena hålls och när man i många fall gick över helt och hållet till digitala möten med videokonferenslösningar fick användningen av Quickchannels voteringssystem (och nyttan det bidrar med) rejäl fart. Voteringssystemet används för närvaro, votering, talarhantering och rapporter och genom Quickchannels streamingtjänst webbsändes mötena, både live och on-demand. 

Den långa erfarenhet vi på Quickchannel har av att digitalisera möten och att tillgängliggöra dem för fler ger er som kund trygghet när vi hjälper er att digitalisera era fullmäktigemöten och årsstämmor.

Quickchannel Meeting Plus

Möteshanterings- och voteringssystemet Quickchannel Meeting Plus är slutresultatet av det goda samarbete vi haft med våra kunder i utvecklingen av ett system som möter organisationernas behov av digitala möteslösningar. Systemet utvecklas kontinuerligt för att möta nya behov för att underlätta och förbättra fullmäktigemöten, samt för att uppfylla de legala kraven kring GDPR och WCAG. Voteringssystemet lever i samma plattform som streamingtjänsten som live och on-demand sändningarna, vilket skapar en sömlös upplevelse för både åskådare, deltagare och administatörer.

  • Tusentals politiker använder voteringssystemet varje månad.
  • En användarvänligt och säker plattform anpassad till era behov.
  • Vi hjälper er att uppfylla GDPR och WCAG kraven.

Närvaro

Hantera närvaro och upprop snabbt och enkelt med hjälp av inloggningsfunktioner för ledamöterna och automatiserad ersättarhantering. Tydlig information finns tillgänglig för ledamöter och administratörer i webbapplikationen och i projektorvyn.

Votering

Quickchannel Meeting Plus erbjuder flera voteringsmöjligheter. Använd enkel votering eller flervalsvotering och utnyttja meddelandefunktionen för att kommunicera med deltagarna. Vid avslutad röstning syns voteringsresultaten på projektorvyn och för administratörerna.

Debatt

För att bemöta olika organisationers behov för debatt finns stora möjligheter till kundanpassade lösningar för talartider, repliktider, ärendetyper, roller med mera. Detta gör att ni kan hålla era debatter på ett tryggt och smidigt sätt med systemstöd från voteringssystemet.

Ett system – flera användningsområden

Många av våra kunder inom offentlig sektor använder idag Quickchannels voteringssystem till mer än fullmäktigemöten. Det används flitigt på nämndmöten, av styrelser och i andra verksamhetsmöten. Streaming- och webbsändningslösningarna används samtidigt för intern informationshantering, utbildningar, för att tillgängliggöra kunskapsdelning live och on-demand samt mycket mer. 

Är du intresserad av att veta mer om hur våra tjänster kan hjälpa er att skapa mer värde i verksamheten? Läs mer om vår streamingtjänst.

Kostnadsfritt webinar

Video inom offentlig sektor - Vad? Hur? Varför?

On-demand
Ikon: Rapporter

Rapporter och statistik

Ta del av detaljerade och sammanfattande rapporter kring bland annat närvaro och voteringar i voteringsystemets rapport- och statistikfunktion. 

Ikoner: Nöjda kunder

Användarvänligt och enkelt

Voteringsystemet är utvecklat och anpassat specifikt för kunder inom offentlig sektor och är utformat för ge en enkel och smidig användarupplevelse för både politiker och administratörer.

Ikon: Single Sign On

Single Sign On (SSO)

Med vår Active Directory integration kan ni använda SSO för inloggning. Utöver detta stödjer vi även användarnamn och lösenord, PIN och tvåfaktorsautentisering.

Ikon: Säkerhet

Säkerhet och datalagring

Med marknadsledande säkerhetsfunktioner inbyggda i streamingplattformen och datalagring på egna datacenter inom EU är dina videos och din metadata säkra med i Quickchannel.

Ikon: Livesändning

Votering och livesändningar integrerat

Med Quickchannel erbjuds ni en fullt integrerad video- och streamingplattform för webbsändningar där de indexeras automatiskt av voteringssystemet.

Ikon: WCAG

WCAG och tillgänglighet

Quickchannel har WCAG-anpassat hela voteringssystemet med stöd från ledande tillgänglighetskonsulter på Axesslab för att hjälpa er att uppfylla WCAG-riktlinjerna.

Upptäck nästa generations streamingtjänst

Upptäck hur du kan utnyttja kraften i Quickchannels interaktiva, säkra och användarvänliga streamingtjänst för att skapa bättre innehåll, tillgängliggöra dina broadcasts för fler och öka engagemanget bland din målgrupp.