Webinarier anses allmänt vara ett av de mest framgångsrika verktygen för att generera leads inom marknadsföring. De är en utmärkt kanal för att bygga relationer, utbilda din målgrupp, presentera information, kvalificera säljprospekt, komma i kontakt med dina kunder och svara på frågor. Webinarier är en utmärkt marknadsföringsstrategi om du vet hur du följer upp dem effektivt.

Som marknadsförare är det viktigt att förstå vilken avkastning man får på investerat kapital. Skapar du värde för din målgrupp? Hur mäter du effekten och avkastningen? Du skulle knappast köra en annonskampanj om du inte kunde mäta resultaten, eller hur? Samma gäller webinarier.

Genom att analysera nyckeltalen för dina webbsändningar och dra slutsatser från datan kan du optimera dina kommande webinarier för att förbättra resultaten.

För att hjälpa dig kommer vi nu djupdyka i vilka nyckeltal vi rekommenderar dig att hålla koll på för att kunna mäta effekten av dina webinar.

Hur många anmälde sig & hur många tittade på webinariet?

 Anmälda

Först och främst är det viktigt att hålla koll på antalet anmälda deltagare. Leads som fångas upp genom registrering på din landningssida är inte bara viktiga genom sitt deltagande. Även om dina genererade leads inte deltar på din livesändning har de uttryckt ett intresse för din produkt eller tjänst. När du väl har fått kundernas kontaktuppgifter har du möjlighet att inleda en dialog och bygga upp en relation med dem, vilket förhoppningsvis leder till en konvertering när de är redo att köpa.

Dessutom är antalet registrerade som du genererar ett bra sätt att spåra dina resultat. Ett lågt antal anmälda kan betyda att din digitala marknadsföringsstrategi behöver förbättras, att du behöver lägga mer energi på ämnet för ditt webinarie eller att din målgrupp behöver förfinas.

Hur marknadsför du ditt webinar?

För att övervinna dessa hinder kan du överväga att ägna mer tid åt att tänka på vilka du riktar dig till och vilka mål eller utmaningar de har. Utifrån det kan du börja fundera på vilka produkter, tjänster eller insikter du kan erbjuda dem för att skapa mervärde. I din marknadsföringsstrategi bör du överväga att investera mer resurser för att marknadsföra ditt webinarie:

 • Sociala medier
 • Bjud in en gästföreläsare som sedan får marknadsföra det
 • Skicka e-post till din CRM-lista
 • Online och offline-kampanjer

Hur många var med på livesändningen?

Nästa steg är att följa upp din konverteringsgrad. Det är viktigt att veta hur många som anmälde sig till ditt virtuella evenemang jämfört med de som deltog för att sedan räkna ut din konverteringsgrad. Om konverteringen är låg kan du överväga att förbättra närvaron genom att:

 • Skicka påminnelser om webinariet via e-post
 • Tid och längden på eventet – prova att schemalägga dina webinarier på olika dagar och tider för att se vad som fungerar bäst för din målgrupp

 Följ upp hur länge deltagarna i genomsnitt är närvarande och anpassa längden på ditt webinarie. Om majoriteten av tittarna hoppar av efter 45 minuter bör du överväga att göra dina framtida webinarier kortare.

Antalet anmälda och deltagare kan helt enkelt hjälpa dig att avgöra vilken typ av webinarie som lockar flest besökare. Kom ihåg att det inte handlar om att sälja sälja sälja. Kanske upptäcker du att informativa webinarier med en subtil produktpresentation kan hjälpa dig att få flest kvalificerade leads och konverteringar.

Utan deltagande kan du inte hoppas på någon större avkastning på investeringen. Genom att attrahera en publik får du en grund för att identifiera förbättringsområden och mer statistiska data att analysera.


Förbättra engagemanget

Ju bättre du förstår din målgrupp, desto mer information har du för att förbättra dina resultat, förenklat uttryckt. Ett verkligt effektivt webinarie möjliggör interaktion mellan värd och deltagare. En bra plattform för webinarier ger möjlighet till engagemang och statistiska data för att hjälpa dig att förstå vilka ämnen eller samtalspunkter som ger mest gensvar hos din publik.

Chattrum

Ett modererat chattrum är en bra funktion att använda sig av. Om publiken ställer samma fråga flera gånger i ditt chattrum kan du anpassa framtida innehåll så att det omfattar just den frågan. För att uppmuntra deltagarna att använda sig av denna funktion och få mer information kan du överväga att introducera chattrummet och öppna det för en frågestund.

Omröstningar

Ju mer engagerade deltagarna är, desto mer kommer de att interagera med ditt webinarie. Kör omröstningar under hela webinariet för att se vilka deltagare som visar intresse för att lära sig mer om din produkt och för att ta reda på i vilket skede av köpresan de befinner sig. Försök att tänka på vilka utmaningar eller mål de kan ha när du planerar dina frågor, så att du kan börja segmentera din målgrupp.

När du väl har inhämtat värdefulla insikter från publiken kan du använda informationen för att uppmuntra deltagarna individuellt baserat på deras stadium i köpresan – du vill inte pressa dem för hårt när de ännu inte är redo att investera i ditt företag.

Om du får begränsat engagemang i dina webinarier är det möjligt att du riktar dig till fel målgrupp eller att dina marknadsföringsinsatser behöver justeras. Kom ihåg att intresserade deltagare interagerar mer.

Att omvandla publikens engagemang till användbara data

Att följa upp publikens engagemang handlar inte bara om att ställa frågor och deltagande i omröstningar. Det är lika viktigt att mäta statistik i form av realtidsanalyser och -data. Användbara trender som kan underlätta dina framtida webinarier kan ofta visa sig när du använder din webinarplattform för att spåra:

 • Live-statistik
 • Statistik på inspelade videor och tidigare events
 • Unika visningar
 • Sedda minuter
 • Genomsnittlig tittartid
 • Antal deltagare

All den här data kan ge dig fantastiska insikter om hur du bäst strukturerar ditt innehåll för att nå optimal framgång i dina webinarier. När du till exempel analyserar uppgifterna om ”sedda minuter” kan du börja avgöra var din publik började tappa intresset och anpassa ditt framtida innehåll därefter för att behålla deltagarnas engagemang. Minskade antalet deltagare efter 30 minuter? Överväg att minska längden på innehållet.

Statistiken över efterfrågan ger dig en bra indikation på om du väljer rätt tidpunkter för att streama ditt direktsända innehåll. Om fler personer inte kan delta i ditt webinarium utan väljer att lyssna vid en annan tidpunkt kan du överväga att ändra tiderna för dina evenemang.

Att välja en webinarieplattform med tillgång till dessa mätvärden är av största vikt. Här på Quickchannel kan vår videoanalys i realtid hjälpa dig att fatta smartare beslut om ditt videoinnehåll. 

Vårda leads efter webinariet

När du väl har lagt ner arbete på att generera dina deltagare och interagera med dem under ditt virtuella evenemang, behöver du hitta sätt att vårda de relationer som du har börjat etablera med dina potentiella kunder för att se till att de stärks och utvecklas positivt i framtiden. Baserat på all data som du har samlat in kan du dela in din målgrupp i kalla, varma och heta leads. Härifrån kan du börja vårda dina grupper av leads med hjälp av enkäter efter webinariet och uppföljningsmejl.

 Enkäter efter webinarie

Efter webinariet kan du titta på den statistik du har samlat in om din publik på instrumentpanelen på din webinarieplattform och sedan genomföra en enkät efter webinariet för att samla in specifika data och få fram meningsfulla insikter från dem. Enkäten efter webinariet kan hjälpa dig att förstå var du presterade bäst och identifiera områden som kan behöva mer arbete. Dina svar kommer att hjälpa dig med kommande webinarier och förbättra konverteringsgraden.

 Uppföljningsmejl

Med uppföljningsmejl kan du ta hand om dina kvalificerade leads och bibehålla deras engagemang med värdefulla resurser och information som hjälper dem att lösa de problem de står inför. Målet är att skapa mervärde genom att erbjuda individuellt innehåll till varje lead baserat på vad du vet om dem från den statistik du redan har samlat in.

Att vårda leads kan vara en komplex process för marknadsförare, men om du tar dig tid att vårda din målgrupp kan du inte bara optimera dina insatser – det är också ett mycket effektivt sätt att konvertera leads i stor skala.

Slutsatser

Att sätta upp mål är grundläggande när det gäller planeringen av ditt webinarie. Var uppmärksam på dina nyckeltal när du ska mäta hur framgångsrika dina evenemang är, och använd sedan den insamlade informationen för att förbättra dina insatser för varje webinarie du anordnar. Insikterna från dina webinarier kommer att vägleda dig i framtida insatser och kontinuerligt öka din avkastning på investerat kapital för varje evenemang.

Se till att dina leads upptäcker annat innehåll på din webbplats eller dina plattformar i sociala medier och börja mäta ökningen av antalet följare, webbplatstrafik eller till och med anmälningar till andra virtuella evenemang som du anordnar. Det här ger dig möjlighet att stärka ditt varumärkes rykte, men ser också till att ditt webinarie får stor betydelse för dina marknadsföringsinsatser.

Quickchannel har inbyggda verktyg som hjälper dig att spåra dina mätvärden och hålla koll på din innehållsmarknadsföring.

Subscribe to our blog

Related Blog Posts

Quickchannel lanserar nya funktioner och integrationer

Quickchannels end-to-end plattform är det enkla och säkra valet för dig som vill sända video live och on demand. På vår plattform finns alla funktioner du behöver för att skapa video som hjälper dig att få kontakt med, engagera och interagera med...