Med hybrida eller digitala konferenser, webinarier och företagsvideor får ditt företaget en mängd fördelar. Det handlar om allt från att du kan positionera ditt varumärke som expert inom ditt område till att du får större räckvidd, ökat engagemang samt att du kan ta beslut och optimera ditt innehåll baserat på data.

Väljer du att anordna digitala event måste du emellertid ta dig tiden att fundera på hur du ska upprätthålla säkerheten och dataskyddet för dig själv och de du kommunicerar med redan innan, så att dina webbsändningar är säkra och framgångsrika. Det är här GDPR blir viktigt.

GDPR i korthet

Dataskyddsförordningen (GDPR) infördes 2018. Det är den strängaste integritets- och säkerhetslagstiftningen i världen och gäller skyddet av alla personuppgifter från företag och enskilda personer i EU. Även amerikanska företag följer den här lagen, men i USA finns även lagen CLOUD Act som står i direkt konflikt med GDPR. Enligt den kan USA:s regering i teorin begära att amerikanska företag ska dela de uppgifter de hanterar för ett EU-baserat företag. Den här lagstiftningen gör europeiska servrar och företag till de säkraste att använda när det gäller regelefterlevnad och genomgripande skydd av dina egna personuppgifter och personuppgifterna för de du kommunicerar med.

Varför är dataskydd en så viktig fråga?

Jämfört med telefonsamtal och telefonkonferenser gör videoströmning dig sårbar för dataintrång i form av avlyssning, obehörig inspelning och brott mot dataskyddslagstiftningen. Det gör att data och säkerhet är av yttersta vikt när du använder eller planerar att använda video som ett verktyg för kommunikation. När det gäller digitala event och webbsändningar måste du följa reglerna. Covid-19 har inte bara förändrat hur vi lever utan även hur vi arbetar och kommunicerar. De här förändringarna har gjort att få andra verktyg fått så mycket uppmärksamhet på så kort tid som verktygen för video.

Ofta får kostnadsfria plattformar kritik när det gäller efterlevnad och de omfattas av större risk för att inte efterleva GDPR på grund av den tidigare nämnda CLOUD Act. Webbsändningar kan se ut på många olika sätt. Det kan bland annat handla om webinarier, möten, försäljningssamtal, introduktioner och kurser. Populariteten för de vanligare kostnadsfria plattformarna för videokommunikation har ökat exponentiellt till följd av pandemin, vilket även har medfört att de får ökad kritik för säkerhetsbrister och dataskyddsproblem. Efter ett flertal dataincidenter står det klart att de inte har det som krävs för att skydda dina och dina användares data.

Saker att tänka på i valet av en videoplattform för företaget

Europeiska verksamheter bör välja en lokal moln- eller värdtjänsteleverantör som är förenlig med GDPR för att säkerställa säkerheten. Det är särskilt viktigt för organisationer som hanterar mycket känsliga data, till exempel kommuner , myndigheter, finansbolag, advokatbyråer, hälso- och sjukvårdsinrättningar och försäkringsbolag. Genom att följa GDPR skyddar företagen inte bara data. Det gör också att de kan öka sin trovärdighet och öka förtroendet hos och lojaliteten bland potentiella och befintliga kunder. Om du inte gör de efterforskningar som krävs när du ska välja en säker videoplattform för företaget kan du utsätta företaget för risk för bristande efterlevnad och dataintrång. 

Varför ska du välja Quickchannel?

I år valdes Quickchannel till det rekommenderade streamingalternativet för offentlig sektor av eSam, det svenska samverkansprogrammet för myndigheter. Vår videoplattform valdes på grund av dess regelefterlevande databehandling med säker serverinfrastruktur, den effektiva användningen av administrativa funktioner för moderatorer och video- och ljudfunktioner och möjligheterna till livesändning och hantering av videoinspelningar. 

I eSam-rapporten anges de främsta digitala samarbetsplattformarna för offentlig sektor. I rapporten beskrivs och identifieras också de säkraste lösningarna som ger en lämplig digital samarbetsplattform för organisationer inom offentlig sektor. Vi sätter stolthet i att erbjuda våra kunder en helt säker videoplattform för företag som uppfyller kraven enligt GDPR, Schrems II och WCAG.

Sammanfattning

En säker videoplattform ger dig möjligheten att interagera med en nära obegränsad målgrupp, bygga relationer och positionera ditt varumärke och samtidigt ge dig tryggheten av att du följer de lagar och regler som gäller för datahantering för ditt företag och din digitala publik.

GDPR handlar om engagemang. GDPR gör att organisationer måste vara proaktiva, göra sig förtjänta av målgruppens intresse och ta hänsyn till dagens digitala samhälle. Genom att göra det kan organisationen inte bara efterleva GDPR, utan dessutom bygga upp bättre kommunikationskanaler, ett bättre varumärke och personliga kundrelationer som faktiskt betyder något. 

Läs hur du kan s
kapa och sända digitala event och videor på Quickchannels GDPR-säker videoplattform.

Subscribe to our blog

Related Blog Posts

Quickchannel lanserar nya funktioner och integrationer

Quickchannels end-to-end plattform är det enkla och säkra valet för dig som vill sända video live och on demand. På vår plattform finns alla funktioner du behöver för att skapa video som hjälper dig att få kontakt med, engagera och interagera med...