Webinarier är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg och deras popularitet ökar i en aldrig tidigare skådad takt. De erbjuder många fördelar för marknadsförare eftersom de kan nå ut till kunder i stor skala, bygga upp ett förtroende för varumärket genom pedagogiska webinarier, visa upp produkter/tjänster samt generera och konvertera leads.

Även om de ger en interaktiv upplevelse som är överlägsen andra marknadsföringsformer kan det vara svårt att mäta deras framgång och avkastning på investerat kapital. Därför är det väldigt viktigt att välja en plattform där man kan analysera datan från dina webinarier och på så sätt både optimera kommande events samt räkna ut avkastningen av din investering.

Som marknadsförare måste du kunna motivera den tid och de pengar du lägger ner på att planera och genomföra dina webbinarier. På de professionella streaming- och webinarplattformarna, som Quickchannel, finns det flera sätt att mäta effektiviteten och engagemanget i dina live och inspelade webinar och webbsändningar. Här får du en djupdykning i hur man utvärderar och mäter framgången av ett webinarie. 

Marknadsföra webinarier: mäta marknadsföringens framgång

Genom att spåra KPI:er som registreringar, antalet besökare och registreringar på webinariets landningssida kan du förbättra avkastningen och avgöra vilka marknadsföringskanaler som har varit mest effektiva när du marknadsfört ditt webinarie samt vilka som inte fungerat. Några viktiga frågeställningar att ta med sig är:

 • Vilka källor kommer majoriteten av dina leads från?
 • Har du många besökare på sidan men få konverteringar?
 • Är det någon kanal som har väldigt få registreringar?
 • Vilken kanal har genererat flest registreringar?
 • Är vägen från kampanjen till landningssidan enkel?
 • Är formuläret för långt? Dvs försöker vi samla in för mycket uppgifter från besökaren?

För att omsätta teorin i praktiken kan du till exempel skapa en LinkedIn-kampanj för att marknadsföra ditt webinarie till potentiella kunder. Om du jämför antalet personer som klickade på din kampanj med antalet registreringar som du fick får du fram konverteringsgraden, om den är hög har du lyckats bra med din kampanj. Om den är låg bör du titta på om kampanjen och landningssidan stämmer överens.

Det är också viktigt att följa upp varifrån merparten av dina leads kommer, så att du kan omfördela din budget till de kanaler som lockar mest trafik och konverteringar på din landningssida.

I slutändan måste du fråga dig själv vilka marknadsföringsinsatser som får potentiella kunder att anmäla sig till ditt evenemang och rikta dina kampanjer mot de mest effektiva plattformarna.

Exempel: Om du vet att merparten av dina konverterande kunder kommer från en hänvisningskälla på LinkedIn bör du satsa mer på marknadsföring via LinkedIn. Ett annat exempel: Om dina Instagram-annonser genererade registreringar, men majoriteten av dessa personer inte konverterade, bör du sluta fokusera på Instagram.

Lead-kvalitet

 Registrering till närvaro

Att beräkna antalet registreringar och avgöra hur många som räknas som kvalificerade leads är nyckeln till effektiva webinarier. Kom ihåg att alla som registrerar sig för ditt evenemang inte kommer att delta, men det betyder inte att de inte är värdefulla leads. Allt är inte förlorat för de som inte deltar, eftersom du kan fokusera på dem för framtida evenemang, eller så kan de till och med titta på on demand-versionen av ditt webinarie vid en tidpunkt som passar dem bättre. Registreringen kan ändå tyda på en mycket motiverad köpare. För att skilja på olika typer av leads och avgöra vilka som är kvalificerade kan du titta på följande:

 • Genomsnittlig tittartid
 • Sedda minuter
 • Resultat av omröstningar

Högre engagemang och en deltagare som tittar på större delen av webbinariet kan tyda på att någon är väldigt intresserad. 

Antal deltagare som deltar/antal registrerade kontakter x 100 = % närvaro

Om antalet anmälningar är högt men antalet deltagare är lågt bör du titta dina e-postkampanjer och sociala medier. Har du skickat en påminnelse innan webinariet börjat? Har registranterna fått en kalenderinbjudan till eventet? Det är också viktigt att räkna in hur många som tittar på den inspelade versionen, då alla kanske inte har möjlighet att vara med på livesändningen. 

 

 

Var dina tittare engagerade?

 

Som du säkert vet ökar engagemanget avsevärt i webinarier när du använder dig av dina interaktiva verktyg. Ett webinarie med en enda talare kommer inte att skapa samma engagemang som flera talare gör, vilket kan resultera i att flera lämnar under din livesändning. Ta även hjälp av verktyg som chatt och omröstning för att hålla dina tittare engagerade under ditt webinarie.

Kraftfulla webinarplattformar ger tillgång till funktioner för engagemang och uppföljning för att hjälpa dig att få insikter om deltagarna och de ämnen som fått mest gensvar. Med hjälp av data och analys kan du får viktiga insikter om dina tittare samt hur du kan förbättra dina kommande events:

 • Hur många tittade på hela webinariet?
 • Var det många som lämnade tidigt? När? Varför?
 • Vilket del av webinariet hade mest engagemang från publiken?
 • Hur svarade din publik i pollingfrågorna?

Interaktionen mellan värd och deltagare är användbar för att förfina din försäljningstaktik och förbättra själva produkten. Om du upptäcker att publiken ställer samma frågor under flera webinarier kan du använda denna insikt som vägledning för dina kommande evenemang.

 

När du engagerar din publik är det troligare att du konverterar dina leads till potentiella kunder. Vilket oftast är huvudmålet med just webinarier för marknadsavdelningar. För att kunna göra det behöver du dock en kraftfull webinarieplattform med alla de verktyg som krävs för att du ska uppnå bästa möjliga resultat.

Med hjälp av pollingfrågor kan du lära känna din publik och även direkt kunna kvalificera prospekts som säljavdelningen kan ta över efter webinariet.

För att räkna ut hur framgångsrikt ditt webinarie var när det gällde att omvandla leads till kvalificerade säljprospekt följer du ekvationen nedan:

Antal konverteringar från lead till kvalificerade säljprospekt (SQL) / totalt antal deltagare = konverteringsgrad från deltagare till SQL

Det är viktigt att känna till hur många deltagare som konverterar från leads till kvalificerade säljprospekt. Om procentandelen till exempel är låg kan det vara en indikation på att du behöver se över din marknadsföringsstrategi, innehållet i dina events eller titta på hur du kan engagera din publik mer. Det här kommer att ha en direkt effekt på dina webinariers förmåga att omvandla leads till potentiella kunder, så det är viktigt att följa upp och optimera kommande webinarier. Du kan bara nå dina intäktsmål genom att leverera högkvalitativa säljprospekt till ditt säljteam.

 

Tillgodoräkna försäljning och intäkter till ditt webinarie

Du har planerat och arrangerat ditt webinarie och nu är det dags att avgöra om ditt hårda arbete har gett avkastning på din investering. En vanlig metod för att beräkna avkastningen är att uppskatta den med hjälp av antalet kvalificerade säljprospekts och möten som ditt webinarie genererade och din totala omvandlingsgrad från lead till faktisk försäljning. 

Exempel: Låt oss säga att 5 % av dina kvalificerade säljprospekts blir kunder och att du har genererat 160 stycken. Med en konverteringsgrad på 5 % genererade ditt webinarie 8 kunder.

Om du sedan multiplicerar dessa åtta kunder med det genomsnittliga livstidsvärdet för dina kunder får du fram det monetära värdet för ditt webinarie. Genom att subtrahera detta från dina totala utgifter får du en tydlig bild av avkastningen på investeringen. Med den här kunskapen kan du avgöra om det var en värdefull investering, vilka ämnen och vilka webinariestrategier som ger värde och om dina marknadsföringsinsatser är framgångsrika.

Följ upp den övergripande effektiviteten för dina utgifter

För att få hela bilden måste du även räkna in hur mycket du spenderat under hela webinarprocessen, vilken tex kan innehålla: 

 • Köpt annonsering på sökmotorer och sociala medier
 • Plattform för webinarier
 • Möjliga gästtalare
 • Annan typ av köpt marknadsföring

Det första du behöver göra är att hålla koll på kostnaderna för dessa områden. Om dina kostnader för webinarier med tiden överstiger de intäkter som kommer in från konverteringar eller överstiger kundernas livstidsvärde (Customers Lifetime Value, CLV), behöver du justera eller omfördela din budget. En annan metod för att se det verkliga värdet av dina webinarier är att följa hela resan för varje registrerad person, från den första kontakten till en eventuell försäljning.

 

 Sammanfattning

Att räkna på avkastningen på ditt webinarie innebär att du behöver stämma av många mätvärden, vilket kan framstå som en svår uppgift. Med detta sagt finns det många användbara sätt att följa upp och förbättra avkastningen på din investering i webinarier. Om du har en kraftfull webinarieplattform, som Quickchannel, kan du göra denna något skrämmande uppgift betydligt enklare. Med rätt plattform för virtuella evenemang kan du följa upp deltagarnas engagemang, köra liveomröstningar, analysera viktig data och konvertera leads i realtid, och ska du genomföra ett verkligt effektivt webinarie kan din uppföljning och bedömning av dessa mätvärden avgöra om du lyckas eller misslyckas med dina insatser. 

Subscribe to our blog

Related Blog Posts

Quickchannel lanserar nya funktioner och integrationer

Quickchannels end-to-end plattform är det enkla och säkra valet för dig som vill sända video live och on demand. På vår plattform finns alla funktioner du behöver för att skapa video som hjälper dig att få kontakt med, engagera och interagera med...