Webinarier är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg och deras popularitet ökar i en aldrig tidigare skådad takt. De erbjuder många fördelar för marknadsförare eftersom de kan nå ut till kunder i stor skala, bygga upp ett förtroende för varumärket genom pedagogiska webinarier, visa upp produkter/tjänster och generera och konvertera leads. Även om de ger en interaktiv upplevelse som är överlägsen andra marknadsföringsformer kan det vara svårt att mäta deras framgång och avkastning på investerat kapital. Med många kontaktpunkter och den tid det kan ta att avsluta en försäljning är det av yttersta vikt att följa upp avkastningen på investeringen.

Som marknadsförare måste du kunna motivera den tid och de pengar du lägger ner på att planera och genomföra dina webbseminarier. På de bästa plattformarna för virtuella evenemang, som Quickchannel, finns det flera sätt att mäta effektiviteten och engagemanget i dina live- och on demand-strömmar. Låt oss därför undersöka hur man utvärderar och mäter framgången för ett webinarie. 

Marknadsföra webinarier: mäta marknadsföringens framgång

Genom att spåra KPI:er som registreringar, närvaro och konverteringar från webinariets landningssida kan du förbättra avkastningen och avgöra vilka marknadsföringsmetoder som har varit mest effektiva när du marknadsfört ditt webinarie. Om någon av dessa statistikdata för webinarier är låga är det en tydlig indikation på att vissa aspekter av dina marknadsföringsinsatser inte fungerar bra, och som marknadsförare är det ditt jobb att diagnostisera vad som kan vara fel. Några viktiga aspekter att fokusera på är:

 • Vilka källor kommer majoriteten av dina leads från?
 • Är vägen från kampanjen till landningssidan enkel?
 • Är registreringen enkel för dina användare?

För att omsätta teorin i praktiken kan du till exempel skapa en LinkedIn-kampanj för att marknadsföra ditt webinarie till potentiella kunder. Om du jämför antalet personer som klickade på din kampanj med antalet registreringar som du fick är det ett tecken på att dina annonseringsinsatser inte stämmer överens med det du faktiskt erbjuder. Det är också viktigt att följa upp varifrån merparten av dina leads kommer, så att du kan omfördela medel till de källor som lockar mest trafik till din landningssida.

I slutändan måste du fråga dig själv vilka marknadsföringsinsatser som får leads att anmäla sig till ditt evenemang och rikta dina kampanjer mot de mest produktiva plattformarna.

Lead-kvalitet

 Registrering till närvaro

Att beräkna antalet inkomna registreringar och avgöra hur många som räknas som kvalificerade leads är nyckeln till effektiva webinarier. Kom ihåg att alla som registrerar sig för ditt evenemang inte kommer att delta, men det betyder inte att de inte är värdefulla leads. Allt är inte förlorat för de som inte deltar, eftersom du kan fokusera på dem för framtida evenemang, eller så kan de till och med titta på on demand-versionen av ditt webinarie vid en tidpunkt som passar dem bättre. Registreringen kan ändå tyda på en mycket motiverad köpare. För att skilja på olika typer av leads och avgöra vilka som är kvalificerade kan du titta på följande:

 • Genomsnittlig tittartid
 • Sedda minuter
 • Resultat av omröstningar

Högre engagemang och en deltagare som tittar på större delen av webbseminariet kan tyda på att någon är redo att köpa eller mycket intresserad. En bra idé är att räkna ut hur många som deltar i live-webinarier:

Antal deltagare som deltar/antal registrerade kontakter x 100 = % närvaro

Om antalet anmälningar är högt men antalet deltagare är lågt bör du gå igenom dina e-postkampanjer, sociala medier och andra kampanjer. Utan insikter om vilka dina leads är, var de kommer ifrån och var de hörde talas om ditt evenemang kan du inte förstå vad som gick rätt (eller fel) i din målgruppsinriktning. I det här skedet är det viktigt att tänka på att inte alla registrerade kommer att titta på din direktsändning utan i stället välja att titta på begäran. Att ta hänsyn till registrerade som tittat på ditt webinarie på begäran är avgörande för att få en fullständig bild och avgöra vilka beslut kring målinriktningen du behöver fatta. Sådana detaljer är viktiga för att du ska kunna utarbeta en fungerande formel för din webinarie-ROI.

 

Exempel: Om du vet att merparten av dina konverterande kunder kommer från en hänvisningskälla på LinkedIn bör du satsa mer på marknadsföring via LinkedIn. Ett annat exempel: Om dina Instagram-annonser genererade registreringar, men majoriteten av dessa personer inte konverterade, bör du sluta fokusera på Instagram.

 

Betygsättning av engagemang

 

Som du säkert vet ökar engagemanget avsevärt i webinarier när du använder dig av dina interaktiva verktyg. Ett webinarie med en enda talare som talar till publiken kommer inte att skapa engagemang och resulterar troligen i flera avhopp tidigt under webinariet, vilket innebär att värdefulla leads slösas bort. När allt kommer omkring gillar ingen att känna sig förmanad.

Kraftfulla plattformar för webbseminarier ger tillgång till funktioner för engagemang och uppföljning för att hjälpa dig att få insikter om deltagarna och de ämnen som fått mest gensvar. En uppföljningsfunktion, som t.ex. realtidsdataanalyser, ger dig viktiga insikter om målgruppen, bland annat vid vilken tidpunkt deltagarna lämnade ditt webinarie. Det är inte bara en indikation på engagemanget som helhet, det är också ett bra mått för att förutsäga:

 • Målgruppens intresse för ämnet
 • Det demografiska värdet av ditt innehåll (var det något som målgruppen ville ta sig tid att delta i?)
 • Bästa praxis för uppföljning efter webinarier

Interaktionen mellan värd och deltagare är användbar för att förfina din försäljningstaktik och förbättra själva produkten. Om du upptäcker att publiken ställer samma frågor under flera webinarier kan du använda denna insikt som vägledning för dina virtuella evenemang framöver genom att förutse publikens behov.

 

När du engagerar din publik är det troligare att du omvandlar dina genererade leads till potentiella kunder. Många marknadsförare använder webinarier som en del av sin marknadsföringsstrategi för att generera leads och omvandla dem till potentiella kunder. För att kunna göra det behöver du dock en kraftfull webinarieplattform med alla de verktyg som krävs för att du ska uppnå bästa möjliga resultat för ditt företag. För att räkna ut hur framgångsrikt ditt webinarie var när det gällde att omvandla leads till säljfärdiga leads följer du ekvationen nedan:

Antal konverteringar från lead till SQL/totalt antal deltagare = konverteringsgrad från deltagare till SQL

Det är viktigt att känna till hur många deltagare som konverterar från deltagare till SQL. Om procentandelen till exempel är låg kan det vara en indikation på att du behöver se över din marknadsföringsstrategi eller att dina deltagare inte är så engagerade som de borde vara under din livestreaming. Det här kommer att ha en direkt effekt på dina webinariers förmåga att omvandla leads till potentiella kunder, så det är viktigt att följa upp detta mått och åtgärda det. Du kan bara nå dina intäktsmål genom att leverera högkvalitativa MQL:er till ditt säljteam.

 (När e-boken är live) Om du vill veta mer om hur du omvandlar dina leads till potentiella kunder med hjälp av webinarier kan du ladda ner vår användbara guide med många användbara tips och information som hjälper dig att maximera dina webinarier.

 1. Tillskriva försäljning och intäkter till ditt webinarie

Du har planerat och arrangerat ditt webinarie och nu är det dags att avgöra om ditt hårda arbete har gett avkastning på din investering. En vanlig metod för att beräkna avkastningen är att uppskatta den med hjälp av antalet kvalificerade potentiella kunder som ditt webinarie genererade och din totala omvandlingsgrad från lead till försäljning. När du förutspår hur många kvalificerade leads som konverterades till försäljning kan du uppskatta hur många av dina webinariedeltagare som blir kunder.

Exempel: Låt oss säga att 5 % av dina kvalificerade leads omvandlas till försäljning och att du har genererat 160 kvalificerade leads. Med en konverteringsgrad på 5 % genererade ditt webinarie 8 försäljningar.

Om du sedan multiplicerar dessa åtta försäljningar med det genomsnittliga livstidsvärdet för dina kunder får du fram det monetära värdet för ditt webinarie. Genom att subtrahera detta från dina totala utgifter får du en tydlig bild av avkastningen på investeringen. Med den här kunskapen kan du avgöra om det var en värdefull investering, vilka ämnen och vilka webinariestrategier som ger värde och om dina marknadsföringsinsatser är framgångsrika.

 1. Följ upp den övergripande effektiviteten för dina utgifter

Att tillskriva försäljning och intäkter till ditt webinarie är en sak, men det är inte hela bilden. Du kommer troligen att spendera pengar i varje fas av webinarieprocessen. Medel kommer att behöva anslås för:

 • Betald sökning och kampanjer i sociala medier
 • Plattform för webinarier
 • Möjliga gästtalare

Det första du behöver göra är att hålla koll på kostnaderna för dessa områden. Om dina kostnader för webinarier med tiden överstiger de intäkter som kommer in från konverteringar eller överstiger kundernas livstidsvärde (Customers Lifetime Value, CLV), måste medlen justeras eller omfördelas. En annan metod för att se det verkliga värdet av dina webinarier är att följa hela resan för varje registrerad person, från den första kontakten till en eventuell försäljning.

Bra tips: Undvik att spendera för mycket pengar

Det kan tyckas självklart, men om du spenderar för mycket pengar är det till din egen nackdel. Vanliga områden där för mycket pengar spenderas: 

 • Google-annonser
 • Gästtalare
 • Kampanjer i sociala medier

Se till att hålla ett vakande öga på dessa områden och justera vid behov.

 Sammanfattning

Att följa upp avkastningen på ditt webinarie innebär att du behöver stämma av många mätvärden, vilket kan framstå som en svår uppgift. Med detta sagt finns det många användbara sätt att följa upp och förbättra avkastningen på din investering i webinarier. Om du ser till att du använder en avancerad webinarieplattform, som Quickchannel, kan du göra denna något skrämmande uppgift betydligt enklare. Med rätt plattform för virtuella evenemang kan du följa upp deltagarnas engagemang, köra liveomröstningar, hålla koll på viktiga analyser och konvertera leads i realtid, och ska du genomföra ett verkligt effektivt webinarie kan din uppföljning och bedömning av dessa mätvärden avgöra om du lyckas eller misslyckas med dina insatser. 

Subscribe to our blog

Related Blog Posts

Webinarstatistik som alla marknadsförare bör följa upp

Webinarier anses allmänt vara ett av de mest framgångsrika verktygen för att generera leads inom marknadsföring. De är en utmärkt kanal för att presentera information, fånga upp och omvandla leads, komma i kontakt med dina kunder och svara på...